Przejdź do treści

Ubezpieczenie Szyb w LINK4

Odprysk na szybie samochodowej. Kiedy naprawa, a kiedy wymiana? | Link4

Czym jest ubezpieczenie Szyby24 w Link 4?

Szyby24 to doskonały produkt dla osób, którym zależy na objęciu ochroną ubezpieczeniową szyb pojazdu (przedniej, bocznych i tylnej) od ryzyk związanych z ich zniszczeniem lub uszkodzeniem. Do określonej sumy ubezpieczenia LINK4 zapewnia wymianę lub naprawę uszkodzonej szyby, a Państwa Klient oszczędza czas i pieniądze.

Produkt dostępny dla samochodów w przedziale 5 – 15 lat, przy ubezpieczeniu OC+NNW lub OC+Smart Casco, w przypadku ubezpieczenia OC+AC wiek pojazdu 0-15 lat.  Oferta niedostępna dla pojazdów dostawczych.

Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia Szyby24 w Link4?

Zakres ubezpieczenia Szyby24 obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski

Za co odpowiada LINK4?

Odpowiadamy za każde uszkodzenie szyby, które nastąpiło wskutek:

  • zderzenia samochodu z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz samochodu;
  • działania osób trzecich;
  • pożaru pochodzącego z zewnątrz samochodu, wybuchu lub zatopienia;
  • działania czynnik termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz samochodu;
  • nagłego działania sił przyrody np. huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, zapadania lub osuwania ziemi, lawiny lub innych sił przyrody.

Suma ubezpieczenia na każde zdarzenie w okresie ochrony wynosi, aż 3.000 PLN.

Należy pamiętać, iż w razie wymiany przedniej szyby stosowany jest udział własny w wysokości 25%Udział własny stosowany jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy produkt dokupiony został do polisy OC. W przypadku, gdy ubezpieczenie dodane jest do polisy AC udział własny nie ma zastosowania.

Usługi dodatkowe:

W przypadku, gdy dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby nie będzie możliwe w dniu zgłoszenia szkody Link4 pokryje koszty parkowania uszkodzonego samochodu na parkingu strzeżonym przez okres 48 godzin, nie więcej jednak niż do kwoty 500 PLN.